BET8app下载-BET8官方APP下载

BET8app下载-BET8官方APP下载

BAITCAST REELS

Baitcast reel / OKUMA FISHING TACKLE是设计和制造高品质渔具的全球领导者.

Hot Product

鱼饵卷| sẢn xuẤt cẦn cÂu vÀ cuỘn dÂy cÂu cÁ cỦa大隈钓鱼

BET8app下载., LTD. , từ nim 1986, là mutt nhà sn xut cn câu và cun có trụ sti Đài贷款. OKUMA FISHING cố gắng mang li tri nghim câu cá tuyt vời nht cho mi người, ng như to ra các cun và cn câu tt nht cho nhng người câu cá dv . ng nghip của chúng tôi, rt nhẹ và chính xác. OKUMA FISHING cp các cn câu cht lng và giá cphi chnhư飞杆 , cần câu, cần câu; cuộn câu cá bao gồm quay, mồi câu, 喷子và cun ruindui. tt c. Câu cá của OKUMA FISHING là lựa chinjn tount nht của bynne cho câu cá淡水và咸水 . cnu vi technology tiên tin và hunnn 31 nim kinh nghim cung cp thit bcâu cá, OKUMA FISHING cg cp cn câu và cun cá cht lng tuyt vời để đáp ng nhu cu của mỗi khách hàng.

BAITCAST REELS

Baitcast Reels
Baitcast Reels

大隈Baitcast卷轴大隈bao gumm các Baitcast卷轴có cu hình thp và các Baitcast卷轴tròn, có tính nongng vòng bi ABEC-5 của nht bn và các bánh rongng bằng nhôm như các tính nongng tiêu chun trong các mô hình gii u thay vì nâng cp hu mãi. Lựa tùy chỉnh, Mà là ut cuounn ut ut nht có thể ut mi mc giá.

Okuma cung cfu mut lot các baitcast reel vi thit k, vt liu và công tech xây dựng cht lng tech芒芒n tri nghim câu cá tuyt vời cho nhng người câu cá và ngư dân. 哈凯低调重播, 科莫多SS低低诱饵卷轴, Serrano Low Profile reelcast và Ceymar Low Profile Baitcast reel chỉ là mutt vài trong số các Baitcast reel mid . i câu hiu sut cao của chúng tôi.

kt qu1 - 7 của 7 .

kt qu1 - 7 của 7 .